نمایش دادن همه 10 نتیجه

برگر فراتلی

147.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، فیله مرغ طعم‌دار گریل، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو

پستوبرگر

123.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، گودا، پنیر پستو، سس پستو، خیارشور

چیز برگر

102.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، گودا، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو

چیزبرگر فرانسوی

129.000 تومان
نان مک تست شده پنیری، ۱۲۰ گرم برگر دستی، گودا، پنیر پیتزا، خیارشور

چیکن برگر

115.000 تومان
نان مک تست شده، فیله مرغ طعم دار گریل، قارچ، ژامبون مرغ، پنیر پیتزا، گودا، خیارشور، گوجه، کاهو

چیلی برگر

118.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، پنیر پیتزا، پپرونی، سس انبه تند، سس خیارشور تند، هالوپینو، خیارشور

رویال برگر

115.000 تومان
نان تست مک شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، قارچ، ژامبون، پنیر پیتزا، خیارشور، گوجه، کاهو

زینگر برگر

140.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، دو تیکه فیله استریپس، ۲ عدد گودا، خیارشور

کلاسیک برگر

84.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، خیارشور، گوجه، کاهو

ماشروم برگر

115.000 تومان
نان مک تست شده، ۱۲۰ گرم برگر دستی، گودا، سس قارچ، خیارشور